WinZip 21 - מחלץ הקבצים המקצועי והאיכותי -לפתוח את כל הפורמטים העיקריים של הקבצים -כיווץ קבצים, המאפשר נוחות שליחה -גש ונהל קבצים במחשב, ברשת ובעננים -אפשרות לחיבור ושליחה מהירה ל- Dropbox, Google Drive, OneDrive ועוד ..


65 
  • משלוח:  


קרא עוד