Project Professional 2019 הכלי שמאפשר לנהל את פרויקטים באופן יעיל יותר באמצעות ציר הזמן, התקציב והמשאבים המתאימים. רשיון מקורי לכל החיים - אחריות מלאה!


269 1200(-77.58%)
  • משלוח:  

בחר חבילה : *
התקנה מרחוק:


קרא עוד


Project Professional 2019


• תבניות מוכללות מראש עוזרות לך להתחיל את הפרוייקט שלך במסלול הנכון

• בצע סינכרון עם Project Online או Project Server

• המשתמשים יכולים להגיש גליונות זמנים כדי לתעד את הזמן שהוקדש לפרוייקט ואת הזמן שהוקדש לפריטים אחרים 

• הפעל תרחישי "מה-אם" כדי להפיק את המרב מהקצאות הפעילויות שלך 

• אכלס באופן אוטומטי תאריכי התחלה וסיום בהתבסס על יחסי תלות 

• ייצג באופן חזותי לוחות זמנים מורכבים באמצעות צירי זמן מרובים מוכללים 


רשיון מקורי לכל החיים - אחריות מלאה!