במקרה שנפלה טעות בתיאור מוצר או שירות כלשהו, לא יחייב הדבר את העסק כי אם החלפת המוצר במידה וישנו או החזר כספי מלא. תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה ורובם מכוונים היטב יחד עם זאת ייתכנו הבדלים בחלק מהתמונות המוצגות באתר , לבין המוצרים , המוצר הוא על פי שמו ולא תמונתו.
יש לקחת בחשבון סטייה בגווני הצבע המודפס על הפריט ואין זה נחשב למוצר פגום.
חברת ten-low וצוותו לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק עקיף, תוצאתי או מיוחד שייגרם למשתמש או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר - תהא עילת התביעה אשר תהא - לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.
אחריותו של העסק בכל מקרה תוגבל להחזר כספו של הלקוח. חברת ten-low אינם אחראים על השירות והאחריות למוצרים המוצעים ומסופקים באתר לאחר מכירתם, לרבות לתיקונם במידה ומדובר בבעיות הקשורות למוצר עצמו הטיפול יהיה מול חברת המוצר. אלא אם נאמר אחרת או טיב המוצר נפגם בסיבתנו. ten-low עושה כל מאמץ לשמור על תקינות פעילותו של האתר.
יחד עם זאת, אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות, קלקולים או תקלות - לרבות תקלות בחומרה בתוכנה או בקווי התקשורת,
והוא לא יהיה אחראי באופן כלשהו לתקלות ו/או שיבושים ברשת האינטרנט העולמית ו/או בקווי בזק ו/או בקווי התקשורת הבין - לאומיים המאפשרים את שירותי הגישה בחיוג לרשת האינטרנט.
חברת ten-low לא תשא בכל אחריות לפעילות בלתי חוקית שתיעשה על ידי משתתפים באתר במהלך המכירות בו או בגין כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.
חברת ten-low לא תהיה אחראית לתכנים המפורסמים בקישורים הקיימים באתר והמובילים לאתרים אחרים אליהם ניתן להגיע דרך אותה קישורית. ט.ל.ח.


מדיניות ופרטיות